27 juni 2018

Bij het waterfront 2018

Vredesgenoten,

Graag maak ik jullie attent op het komende waterfront aan de  kust van België, op vrijdag 29 juni vanaf 19.00 uur..

Aan het begin van de 100-jaar herdenking van Wereldoorlog I (2014) was er een Lichtfront:

Langs de gehele frontlinie van die rampzalige oorlog waren duizenden fakkeldragers om

de gruwelijke kant van die oorlog tegen het licht te houden én licht te geven aan ´hoe anders´?!

Tijdens de 100-jarige herdenking (en daarvoor!) was er een groot verschil in manieren van herdenken:

  1. Het triomfalisme van vooral Engelse zijde om de ´helden te vereren, die voor ´onze vrijheid´ waren gevallen enz.

Een heldendom dat nog deels wordt gedeeld en gedragen door het herdenkingscomité en de wijze van herdenken.

  1. De kritische kijk op die rot-oorlog (welke niet?) die miljoenen levens vernietigde (machinerie, propagenda enz.) en Ieper als totaal verwoeste stad achterliet (symbolisch voor al die ellende, wereldwijd)

NB wij woonden en leefden (mee) in deze stad van 2005-2014

Met name vertolkt door de mensen van het ´In Flanders Field Museum´ (o.l.v. Piet Chielens en het Studiecentrum)

en door een vredesorganisatie geconcentreerd in de vredesmanifestaties in Langemark, waar de verbanden worden gelegd tussen onrecht, honger, uitbuiting, oorlog, bewapening, geweld enz.

 

Met name die laatste organisaties organiseerden aan het begin, in 2014, dat indrukwekkende Lichtfront, als een teken van ´ander licht op deze geschiedenis´

Nu, als afsluiting van de 100-jaar-herdenking (2018) een Waterfront, zie de beschrijving in het onderstaande bericht aan de deelnemers.

Bedoeld als teken van hoop voor de toekomst:

denkend aan de namen van de slachtoffers (zoals op de Menenpoort, talloze begraafplaatsen en overal in de getergde wereld er om heen tot op vandaag!), deze keer ´op zee´ of ´door het water´ omgekomen;

om deze ´zee van ellende´ eindelijk eens te gaan stoppen: onrecht wapengeweld, oorlogsindustrie, neoliberale uitbuitingspolitiek.

Jullie lezen op de agenda van deze website hoe dat toegaat en waar je meer informatie erover kunt vinden.

Josephine en ik zullen ons ´op kniehoogte in de zee´ bevinden bij Blankenberge.

Het totale evenement zal te zien zijn aanstaande vrijdag, 29 juni, vanaf 19.00 uur op Canvas.

Eindig ik met mijn gesprek met Piet Chielens, jaren geleden over ´hoe verder na deze herdenkingen van 100-jaar´

(met het gegeven dat Ieper bijvoorbeeld er ook toeristische zeer wel bij is gaan varen, waarschijnlijk niet meer zonder kan……):

´De herdenking zal dan zeker gelouterd verder gaan, met minder aandacht van de internationale pers enz.

Wie weet met meer aandacht daardoor voor het ´hoe nooit meer´, beseffend hoe oorlog dood!gewoon is geworden in onze wereld!

Herdenken om werkelijk aan vrede te werken? Mét recht!

Met een hartelijke groet,

Henk van Andel