5 juli 2016

Nooit tegen ons geweten

Tot mei 1997 werd iedere Nederlandse jongen opgeroepen om zich te komen melden voor een lichamelijke en geestelijke keuring voor het vervullen van de militaire dienstplicht van circa 15 maanden.

Op basis van de keuring werd dan in het 20 e levensjaar de ‘uitverkorene’ opgeroepen om zich te melden bij een legeronderdeel dat paste bij zijn gebleken geschiktheid. In deze groep waren er ook weldenkende jonge mannen die oorlog absoluut verwierpen en ook niet mee wilden doen aan de voorbereiding hierop. Ze hadden daarom ook principiële bezwaren tegen het omgaan met wapens en ander oorlogstuig en meldden zich daarom als ‘dienstweigeraar’. Dat had tot gevolg dat er vervangende dienstplicht moest worden vervuld, werd deze geweigerd dan werd een gevangenisverblijf in het vooruitzicht gesteld.

Kerk en Vrede wil dat dit concreet kiezen voor vrede en tegen oorlog niet wordt vergeten. Daarom wil zij in samenwerking met uitgeverij Narratio een boek samenstellen met de verhalen van deze dienstweigeraars en wat hun besluit om voor vrede te kiezen betekende.

Daartoe roept zij deze Dienstweigeraars op om hun verhaal van destijds of de gevolgen die hun keuze in hun leven heeft gehad op een studie of loopbaan, dan wel de voortzetting van hun wapenvrije strijd voor de vrede in latere keuzes in hun leven, in te zenden naar ‘Nooit tegen ons geweten’, Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem of info@narratio.nl.

Een bijdrage kan bestaan uit een persoonlijk verhaal van maximaal 700 woorden (+foto), een gedicht of lied, een tekening, schilderij, foto van een sculptuur of afbeelding met een korte toelichting. 
Uit de inzendingen wordt door een nog samen te stellen redactie een selectie gemaakt om met een ruime diversiteit een beeld te schetsen van wat deze mannen toen heeft bewogen en met welke gevolgen. Alle deelnemers aan het project krijgen als vergoeding hiervoor de mogelijkheid om voor de eigen kring van familie en bekenden het te verschijnen boek te bestellen met een auteurskorting van 50%, naar verwachting voor een prijs van € 5,00. Bovendien zullen zij allen voor de boekpresentatie worden uitgenodigd.

Deze uitgave is niet alleen een waardevol tijdsdocument voor de betrokkenen als, maar wil ook aan de opvoeders van nu informatie bieden om met hun ‘zonen’ te bespreken wat geregistreerd worden als ‘dienstplichtige’ betekent. 

Link naar verdere informatie